Der er tre afblegede varieteter
Gråvinge-lysvinge-skyggevinge

Men hvordan ser man forskel? Og hvad er den arvelige forskel?

⭐Den helt normale undulat som vi kender den, den normaltegnede, har fuld kropsfarve og fuld sort farve i vingernes tegninger, dvs det er den der er 100%.

Det der er gældende for de tre afblegede varieteter er, at de alle er afblegede på et eller andet niveau. Dvs de ikke har 100% både i vinge og kropsfarve.

For at lære og skelne mellem dem, skal du lære, at se den visuelle forskel
– En normaltegnet: 100% farve i krop og vingetegnings farve
– En gråvinge: 50% farve i krop og vingetegningsfarve
Kindpletterne er lysviol til lys blå
Spotsene er grå
Gråvinge er ressicivt nedarvet og gensidig dominant til lysvinge
– En lysvinge: 100% i kropsfarve, men kun 5-10% i vingetegningsfarve
Kindpletterne er meget mørke viol
Lysvinge nedarves ressicivt, og er gensidig dominant til gråvinge
– En skyggevinge: er afbleget helt ned til 5-10% i både krop og vingetegning
Kindpletterne er meget lyse viol eller blå
Arvemåden er ressiciv

⭐Alle tre afblegede varieteter er en og samme gen, der er muteret. Dvs de er alleler.
Alle tre varieteter domineres af den normaltegnede, og lysvinge og gråvinge er ressicive over for normaltegnet, men dominere skyggevinge.

? Lidt nørde viden ;
Hvis man parrer en lysvinge og en gråvinge, der begge bærer genet for skyggevinge, så kan man få en gråvinger lysvinge, en såkaldt FBC (full body coloured) gråvinge.
Det der er aller nærmest en rainbow, uden at være det

Skyggevinge (5-10% krops- og vingetegningsintensitet)

Lysvinge-Hvidvinge (100% kropsfarve og 5-10% vingetegningsintensitet)

Gråvinge (50% krop- og vingetegningsintensitet)

FBG (Full body coloured greywing) (En gråvinge med en lysvinges kropsfarve)

 

 

Menu