De kønsbundne

  1. Forside
  2. De kønsbundne

Der findes fire kønsbundne varieteter:

Isabel, Ino, lacewing og opaline

Du skal være opmærksom på at der hos hanner skal være dobbelt dosis, dobbeltfaktor, af de kønsbundne gener, for at varieteten kan ses. Dette er ikke nødvendigt hos hunner, for de har kun et x-kromosom. Deres y-kromosom har så vidt vides ikke aktive gener.

Læs mere under de enkelte tråde.

Menu