DUK & udstilling

  1. Forside
  2. DUK & udstilling

DUK – Dansk Undulat Klub
http://duk.undulatklubben.dk

Det er stedet hvor du kan dele din interesse for undulaterne, med andre fugletosser på et højere niveau.
I 1993 oprettede man DUK, ved en sammenlægning af tre tidligere klubber. Her under blev der oprettet kredse/områder, som gjorde at man følte sig tættere medlemmerne i mellem. Disse kredse var geografisk gennemtænkte.

Kredsene består af:
Kreds 1: Nordsjælland og København
Kreds 2: Midt og Vestsjælland
Kreds 3: Sydsjælland, Lolland og Falster
Kreds 4-5: Sydjylland, Fyn og omkringliggende øer
Kreds 6: Midt og Vestjylland
Kreds 7: Nordjylland
Kreds 8: Bornholm

Tidligere udstillede og avlede man kun på den engelske undulat, som er en stor, smuk undulat med en prægtig fjerdragt og velvoksen størrelse. Først de seneste år er opdræt og udstilling af ”den australske” /lille undulat blevet en integreret del af DUK..

Typisk vælger en opdrætter/avler/udstiller, at have fokus på en eller et par varieteter, som så er dem man forsøger at skabe den smukkeste model af. De fleste vælger at have fokus på enten de australske eller engelske, alt efter hvad man er til. Der er mål og regler omkring begge fugle og deres udseende, størrelse m.m. i forbindelse med udstilling.

Et krav for at kunne udstille sin fugl i DUK er, at fuglen er opdrættet af dig selv og at fuglen bære en lukket DUK års-ring. En sådan ring påsættes på ungen i en alder af 6 – 8 dage.

Det helt store for DUK medlemmerne er landsudstillingen/DM. Der mødes rigtig mange opdrættere og konkurrerer om, at have de fugle der er tættest idealet. Mange nyder også “blot” at være sammen, udveksle historier og erfaringer.

I løbet af året afholdes der også mindre skuer i de forskellige kredse. Også medlemmer fra andre kredse end den hvor i det holdes kan som regel deltage. Ligeledes afholdes der i de enkelte kredse løbende kredsmøder, hvor man mødes og debatterer emner, foredrag, hygge eller læring.

Som DUK medlem modtager man også DUK bladet, som udkommer 4 – 6 gange om året. I bladet skrives sidste nyt, om gennemførte udstillinger, eller nye i vente. Udover det skrives der artikler og gode reklamer.

Men hvordan bliver man så medlem?

Du kan bruge deres hjemmeside www.duk.undulatklubben.dk. Du kan også ringe eller skrive til en af de nedenstående personer:

Klubbens formand:
Bjarne Christiansen.
Nørremarksvej 12
9440 Aabybro
53 80 36 00
E-mail: bjc9440@gmail.com

Klubbens kasserer:
Johnny Salling Jensen
Østervang 22A
4300 Holbæk
42 68 02 99
E-mail: johnny@salling-jensen.dk

Kontaktperson (nye medlemmer):
Svend-Aage Knudsen
Brogade 13
Terslev, 4690 Haslev
56 38 18 34
E-mail: undul@tknudsen.dk

Kontaktperson for ”de australske”:
Gitte Jade Overgaard
Blegevej 9
Mønsted, 8800 Viborg
20 72 03 44
E-mail: gittejade@live.dk

Priserne for medlemsskab kan du også finde på klubbens hjemmeside.

Håber at se dig som medlem.

 

Menu