Farver og gener

  1. Forside
  2. Farver og gener

Undulatens farver, er et spændende, men svært område med mange forskellige faktorer der spiller ind.

Farvernes opbygning:

Sort – Blå – Gul.
Sort og blå ligger ganske tæt. Så er der gul, som er egen herre. Det er de tre farver, der er essentielle når vi snakker undulat og farver.

Den gule farve lægger sig yderst på fjerstråene, og lægger nærmest et tæppe/hinde over fjerene.
Den gule farve er ikke som sådan årsag til varieteter, blot de gulmaskede, og selvfølgelig de blå der mangler fuldkommen gul.
Den blå farve, er der faktisk ikke.

Det er optisk og opstår når lyset rammer de sorte fjerstrå og derved tilbagekaster blå farve, der får fjerene til at fremstå blå.
Hvor meget eller lidt blå, afhænger af mængden af melanin på det pågældende sted.
Ændringerne i melaninen, opstår f.eks. ved påvirkning af organerne der udskiller melanin, og forandringer i fjerenes og cellernes strukturer. Det er det der er grundstenen til de mange forskellige blå farver der findes hos undulaten.

Der er ikke kun melanin inde i fjerene, der er også melanin i det yderste lag,  som er det samme lag som indeholder den gule farve. Det er dog kun på de fjer, hvor du kan se tegninger f.eks. i nakken, på vingerne og på spotsne (de tre sorte pletter på hver kind).

Den grønne farve opstår når du både har den blå farve og den gule maske. Dvs. har du GUL, så har du en grøn fugl. Har du IKKE GUL har du en blå fugl, har du IKKE MELANIN har du en helt GUL fugl. Parre du en gul fugl med en blå, vil du KUN få GRØNNE unger. Dette fordi den grønne er dominerende.

Når den gule farve trækkes væk er der blå og sort tilbage,
når den blå (sorte) farve trækkes væk er der gul farve tilbage.


Gener:

Ethvert levende organisme i kroppen, indeholder en række kromosomer, der igen består af en masse gener.

img_0468

Den grønne naturlige og vilde undulat bærer to grønne gener, men med tiden er der sket en masse mutationer i undulaternes gener, som gør, at vi nu har undulater i mange farver og varieteter.

Disse mutationer kaldes:

Dominant: Her kræver det kun 1 gen for at det kommer til udtryk og et dominant gen kan IKKE bæres skjult.

Ufuldkommen dominant: Et ufuldkomment dominant gen, kommer til udtryk forskelligt, alt efter om undulaten kun har modtaget et gen, eller to. Her under om det er enkelt eller dobbelt faktor. F.eks. spangle. Det ser meget forskelligt ud om det er dobbeltfaktor eller enkelt faktor. Desuden kan et ufuldkommen dominant gen heller ikke bæres skjult.

Ressiciv: Her kræves genet at være dobbelt for at det er synligt for øjet. Gives der kun et gen videre, vil genet være skjult og dermed navngives split. For at give en han med en kønsbundet varietet synlighed, skal du være opmærksom på, at det skal ligge dobbelt, da hannerne skal have et tilknyttet begge X’er hvor hunnerne blot behøver et tilknyttet deres ene X.

Aleler: En allel er en bestemt udgave af et gen, som findes på et bestemt sted i et kromosom. Når allelerne fra begge forældre sidder på samme sted på hvert af de to homologe kromosomer, danner de tilsammen genotypen for individet.
Har et individ to kopier af samme allel, så er individet homozygot med hensyn til denne allel. Har individet kopier af to forskellige alleler, så er individet heterozygot.

De enkelte varieteters mutationer:
Dominant: Grå
Ufuldkommen dominant: Australskbroget, hollandskbroget og spangle
Recessiv: Danskbroget – brunvinge – himmelblå – lysvinge – gråvinge – skyggevinge
Kønsbundet recessiv: Lacewing – Opaline – isabel – ino

img_0466

Der findes desuden nogle gener, som bevirker, at der visuelt sker en reduktion af farverne i varieteterne.

Når man skal beskrive hvad undulaten indeholder af forskellige gener taler man om undulatens genotype.
Hvert gen har sin egen unikke bogstavkode.
Ved hjælp af disse bogstavkoder kan man beskrive undulaten på en helt anden måde.
Nogle gener hæmmer dannelsen af farve og andre gener ændrer fjerstrukturen.

De forskellige farver og de visuelle farver

Blå, grøn, grå osv. findes i flere nuancer hos undulaten. Det afhænger af mørkfaktor og violfaktor, hvilken farve fuglen er.

Blå findes i henholdsvis himmelblå (uden mørkfaktor), kobolt (med 1 mørkfaktor) og mauve (2 mørkfaktorer). For at gøre forvirringen komplet, kan de alle tilknyttes viol. Viol faktoren er en selvstændig faktor. Dvs. Viol blå.

Grøn; lysegrøn (uden MF), mørkegrøn (1 MF), oliven (2 MF) og denne kan tilknyttes grå faktor. Dvs. Grågrøn.

Ud over disse to grene, findes der hvide, gule og grå undulater.

Menu