Hvad er en gen mutation?

  • Citeret: Gyldendahls store danske: mutation, forandring i en celles arvemateriale (DNA), som kan videreføres til dattercellerne.

    Mutationer kan opstå i alle typer af celler, og man skelner mellem somatiske mutationer i kropsceller (soma) og kønscelle- eller kimbanemutationer (gametiske mutationer) i kønscellerne, som kan videregives til afkom. En mutation kan være begrænset til et enkelt gen, genmutation, eller der kan ske ændringer i kromosomstruktur eller -antal, kromosommutation.

    Mutationer sker til stadighed spontant uden nogen påviselig ydre årsag.

Menu