Pasning og pleje

  1. Forside
  2. Pasning og pleje

Rengøring af buret er vigtigt. Ikke alene bunden, men også grene, legetøj, vand- og madskåle og legetøj bør rengøres, når der er behov for det. Behov er når du ikke personligt ville ønske at spise, drikke eller opholde dig på stedet. Det anbefales at gøre grundigt rent en gang i ugen.

Vand og foderskåle bør tjekkes dagligt. Vandbeholderen vaskes og fyldes op med rent vand dagligt. Grene m.m udskiftes ved behov.

Urene omgivelser og urent vand/mad, er trivsel for bakterier og dermed grobund for sygdomme og stress.

Redekassen bør ikke rengøres så længe mor ruger på æg. Så snart ungerne er klækket, kan du med renvaskede hænder tage ungerne ud i en beholder imens du renser kassen.

Husk at tjekke ungernes fødder og næb for skidt hver dag.

Husk også det et er et levende væsen og det er dig der har ansvaret.

Menu